Καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών

Η ορολογία «καλή πρακτική» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άλλες, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι καλές πρακτικές παρέχουν συμβουλές, οδηγίες, τεχνικές ή μεθοδολογίες των οποίων η εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία και κατ’επέκταση σε ένα επιθυμητό…

Print Friendly, PDF & Email