СдружениеЕврорадарпроведеинформационнакампанияпопроектeHealth Monitoring

През месеците юли и август 2019 г. се проведе информационна кампания от Сдружение Еврорадар в Смолянския регион, включена в РП (работен пакет) 5: Информация, обучения и повишаване на информираността по проект „Подобряване на достъпа до здравни услуги чрез система за наблюдение на личното здраве“ Кампанията протече паралeлно в две направления – по интернет и срещи…