Проектът цели създаването и валидирането на интегрирана здравна информационна система, базирана на съвременните информационни и комуникационни технологии, която ще позволи мониторинг на здравни параметри извън традиционната болнична среда като същевременно ще създаде постоянна връзка между пациенти и персонала за здравни грижи. По този начин проектът ще създаде условия за равен достъп, качество и ефективност на наблюдението на здравето в обществото, което ще допринесе за социалното и икономическо развитие на разширената Европа.

Проектът е създаден за да осигури персонализиран и достъпен мониторинг на здравето на населението. Стратегическата цел е подобряване на общественото здраве и качеството на живот, адаптиране към променящите се нужди и използване на съществуващите и новите технологични възможности, като същевременно се повишава ефективността и ефикасността на предоставяните услуги. Основната цел на проекта е да проучи, проектира и внедри нова, лесна за използване, гъвкава, евтина, високоефективна, интерактивна мобилна програма за мониторинг на здравето навсякъде, по всяко време, достъпна за всеки.

Print Friendly, PDF & Email