Δεύτερη Διακρατική Ημερίδα στην Κομοτηνή

Η δεύτερη διακρατική ημερίδα του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στην Κομοτηνή. Μεγάλος αριθμός ατόμων παρακολούθησαν το γεγονός και έδειξαν το ενδιαφέρον τους προς το έργο αλλά και την τηλεϊατρική γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν διάφορα προγράμματα και οι παρευρισκόμενοι τα παρακολούθησαν όλα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία παρουσίαση αναφορικά με το σύστημα…

4η Συντονιστική Συνάντηση στην Κομοτηνή

Η 4η εταιρική συνάντηση του έργου «eHealth Monitoring» έλαβε χώρα στις 17 Φεβρουαρίου 2020 στην πόλη της Κομοτηνής. Καθώς το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του εξοπλισμού και δόθηκαν εκτενείς…