Δεύτερη Διακρατική Ημερίδα στην Κομοτηνή

Η δεύτερη διακρατική ημερίδα του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στην Κομοτηνή. Μεγάλος αριθμός ατόμων παρακολούθησαν το γεγονός και έδειξαν το ενδιαφέρον τους προς το έργο αλλά και την τηλεϊατρική γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν διάφορα προγράμματα και οι παρευρισκόμενοι τα παρακολούθησαν όλα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία παρουσίαση αναφορικά με το σύστημα…

4η Συντονιστική Συνάντηση στην Κομοτηνή

Η 4η εταιρική συνάντηση του έργου «eHealth Monitoring» έλαβε χώρα στις 17 Φεβρουαρίου 2020 στην πόλη της Κομοτηνής. Καθώς το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του εξοπλισμού και δόθηκαν εκτενείς…

Διακρατική Ημερίδα του έργου eHealth Monitoring 18/02/20

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής σας προσκαλεί στην Διακρατική Ημερίδα του έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”, (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος. Η…

Διακρατική Ημερίδα του Έργου eHealth Monitoring 18/02/20

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής σας προσκαλεί στην Διακρατική Ημερίδα του έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”, (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος. Η…