Τρίτη Συντονιστική Συνάντηση στην πόλη Smolyan της Βουλγαρίας

Η τρίτη Συντονιστική Συνάντηση του έργου eHealth, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στην πόλη Smolyan της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου eHealth, με επίκεντρο τις υλοποιούμενες ενέργειες, τα επιτευχθέντα παραδοτέα, τις υποστηρικτικές εταιρείες υπεργολαβίας και τις πληρωμές. Επιπλέον, το ενημερωμένο Σχέδιο επικοινωνίας και Διάχυσης, ο δικτυακός…

Δεύτερη Συντονιστική Συνάντηση στο Kirkovo Βουλγαρίας

Η δεύτερη συντονιστική συνάντηση του έργου eHealth, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Holiday Village Romance, του Δήμου Kirkovo, της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου με επίκεντρο τις εφαρμοζόμενες δραστηριότητες, τα επιτευχθέντα παραδοτέα, τις υποστηρικτικές εταιρείες υπεργολαβίας και τις πληρωμές. Ως αποτέλεσμα της συνεδρίασης, καθορίστηκε…