Εναρκτήρια Συνάντηση έργου e-Health

Η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου e-Health Monitoring, πραγματοποιήθηκε στις 31.01.2018, στην Κομοτηνή. Μετά από μία συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των μερών με κάλυψη από τοπικά κανάλια της Θράκης, η συνάντηση ξεκίνησε με τις συστάσεις των εκπροσώπων των μερών και της υπευθύνου της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος κ. Dinkova μαζί με την…