Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική, μπορεί να συνεισφέρει στη διάδοση των σκοπών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος e-Health. Η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκστρατειών δεν πρέπει να θεωρείται σαν εμπόδιο για τη δράση αλλά σαν εργαλείο για την προώθηση και την ορθή εκμετάλλευση της δράσης. Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας του έργου εξαρτάται έντονα από τη…