Τρίτη Συντονιστική Συνάντηση στην πόλη Smolyan της Βουλγαρίας

Η τρίτη Συντονιστική Συνάντηση του έργου eHealth, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στην πόλη Smolyan της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου eHealth, με επίκεντρο τις υλοποιούμενες ενέργειες, τα επιτευχθέντα παραδοτέα, τις υποστηρικτικές εταιρείες υπεργολαβίας και τις πληρωμές. Επιπλέον, το ενημερωμένο Σχέδιο επικοινωνίας και Διάχυσης, ο δικτυακός…

Δεύτερη Συντονιστική Συνάντηση στο Kirkovo Βουλγαρίας

Η δεύτερη συντονιστική συνάντηση του έργου eHealth, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Holiday Village Romance, του Δήμου Kirkovo, της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου με επίκεντρο τις εφαρμοζόμενες δραστηριότητες, τα επιτευχθέντα παραδοτέα, τις υποστηρικτικές εταιρείες υπεργολαβίας και τις πληρωμές. Ως αποτέλεσμα της συνεδρίασης, καθορίστηκε…

Εναρκτήρια Συνάντηση έργου e-Health

Η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου e-Health Monitoring, πραγματοποιήθηκε στις 31.01.2018, στην Κομοτηνή. Μετά από μία συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των μερών με κάλυψη από τοπικά κανάλια της Θράκης, η συνάντηση ξεκίνησε με τις συστάσεις των εκπροσώπων των μερών και της υπευθύνου της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος κ. Dinkova μαζί με την…

Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική, μπορεί να συνεισφέρει στη διάδοση των σκοπών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος e-Health. Η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκστρατειών δεν πρέπει να θεωρείται σαν εμπόδιο για τη δράση αλλά σαν εργαλείο για την προώθηση και την ορθή εκμετάλλευση της δράσης. Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας του έργου εξαρτάται έντονα από τη…