Περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία πηγάζουν από τα μειωμένα ποσοστά εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα λόγω μειωμένων μετακινήσεων των ασθενών και των ηλικιωμένων ατόμων από και προς νοσοκομεία, κέντρα παροχής βοήθειας κλπ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των υπηρεσιών αυτών συνοψίζονται στα εξής:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και ειδικότερα όσων διαμένουν σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα στις οποίες παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και παροχής κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα καθώς μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες φροντίδας χωρίς επιπλέον μετακινήσεις από το χώρο διαμονής τους
 • Δυνατότητα απολαβής απομακρυσμένων υπηρεσιών φροντίδας από ηλικιωμένα άτομα με μειωμένα εισοδήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν τη νοσηλεία σε οίκους ευγηρίας με εξειδικευμένο προσωπικό
 • Πρόληψη, άμεση αντίληψη, έγκαιρη επέμβαση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πχ. πτώσεις, κρίσεις σακχάρου, καρδιαγγειακά επεισόδια κτλ) με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπτώσεών τους
 • Ευκολότερη διάγνωση και αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού λόγω της γνώσης του ιστορικού υγείας του ατόμου από τον φορέα υγείας, καθώς και λόγω της συγκέντρωσης και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από την καταγραφή των προβλημάτων και των συνηθειών του
 • Σημαντική μείωση των εισαγωγών σε νοσοκομεία για νοσηλεία καθώς και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
 • Μείωση του χρόνου παραμονής των ηλικιωμένων ατόμων σε νοσοκομεία και κατά συνέπεια μείωση του κόστος νοσηλείας
 • Εξασφάλιση της συνέπειας τήρησης των θεραπευτικών αγωγών των ηλικιωμένων ατόμων μέσω υπηρεσιών υπενθύμισης
 • Δυνατότητα διαρκούς και άρτιας παρακολούθησης του ηλικιωμένου ατόμου/ ασθενούς (πχ. μετεγχειρητικά)
 • Αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ηλικιωμένων ατόμων βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητά της
 • Προσφορά αισθήματος ασφάλειας στους ηλικιωμένους και τους οικείους τους
 • Δυνατότητα επικοινωνίας της οικογένειας με το αγαπημένο της πρόσωπο χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας
 • Περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία πηγάζουν από τα μειωμένα ποσοστά εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα λόγω μειωμένων μετακινήσεων των ασθενών και των ηλικιωμένων ατόμων από και προς νοσοκομεία, κέντρα παροχής βοήθειας κλπ.
Print Friendly, PDF & Email