Δεύτερη Διακρατική Ημερίδα στην Κομοτηνή

Η δεύτερη διακρατική ημερίδα του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στην Κομοτηνή. Μεγάλος αριθμός ατόμων παρακολούθησαν το γεγονός και έδειξαν το ενδιαφέρον τους προς το έργο αλλά και την τηλεϊατρική γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν διάφορα προγράμματα και οι παρευρισκόμενοι τα παρακολούθησαν όλα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία παρουσίαση αναφορικά με το σύστημα…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

4η Συντονιστική Συνάντηση στην Κομοτηνή

Η 4η εταιρική συνάντηση του έργου «eHealth Monitoring» έλαβε χώρα στις 17 Φεβρουαρίου 2020 στην πόλη της Κομοτηνής. Καθώς το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του εξοπλισμού και δόθηκαν εκτενείς…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

Διακρατική Ημερίδα του έργου eHealth Monitoring 18/02/20

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής σας προσκαλεί στην Διακρατική Ημερίδα του έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”, (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος. Η…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

Καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών

Η ορολογία «καλή πρακτική» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άλλες, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι καλές πρακτικές παρέχουν συμβουλές, οδηγίες, τεχνικές ή μεθοδολογίες των οποίων η εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία και κατ’επέκταση σε ένα επιθυμητό…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

Τρίτη Συντονιστική Συνάντηση στην πόλη Smolyan της Βουλγαρίας

Η τρίτη Συντονιστική Συνάντηση του έργου eHealth, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στην πόλη Smolyan της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου eHealth, με επίκεντρο τις υλοποιούμενες ενέργειες, τα επιτευχθέντα παραδοτέα, τις υποστηρικτικές εταιρείες υπεργολαβίας και τις πληρωμές. Επιπλέον, το ενημερωμένο Σχέδιο επικοινωνίας και Διάχυσης, ο δικτυακός…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

Δεύτερη Συντονιστική Συνάντηση στο Kirkovo Βουλγαρίας

Η δεύτερη συντονιστική συνάντηση του έργου eHealth, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Holiday Village Romance, του Δήμου Kirkovo, της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου με επίκεντρο τις εφαρμοζόμενες δραστηριότητες, τα επιτευχθέντα παραδοτέα, τις υποστηρικτικές εταιρείες υπεργολαβίας και τις πληρωμές. Ως αποτέλεσμα της συνεδρίασης, καθορίστηκε…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση έργου e-Health

Η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου e-Health Monitoring, πραγματοποιήθηκε στις 31.01.2018, στην Κομοτηνή. Μετά από μία συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των μερών με κάλυψη από τοπικά κανάλια της Θράκης, η συνάντηση ξεκίνησε με τις συστάσεις των εκπροσώπων των μερών και της υπευθύνου της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος κ. Dinkova μαζί με την…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα

Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική, μπορεί να συνεισφέρει στη διάδοση των σκοπών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος e-Health. Η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκστρατειών δεν πρέπει να θεωρείται σαν εμπόδιο για τη δράση αλλά σαν εργαλείο για την προώθηση και την ορθή εκμετάλλευση της δράσης. Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής επικοινωνίας του έργου εξαρτάται έντονα από τη…

Print Friendly, PDF & Email
Περισσότερα
Print Friendly, PDF & Email