Αναμενόμενα αποτελέσματα


Τα αποτελέσματα του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

 • Σχεδιασμός συστήματος χαμηλού επιπέδου για την παροχή εκτεταμένης και αξιόπιστης απόκτησης βιοϊατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Ευφυής ιεραρχική ολοκλήρωση
 • Δίκτυο δικτύων
 • Ανάπτυξη ενός κλιμακούμενου καινοτόμου συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας, το οποίο θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για την περαιτέρω ενσωμάτωσή του στις μελλοντικές ανάγκες
 • Διάδοση, τυποποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων
 • Όσον αφορά τους δείκτες υλοποίησης του προγράμματος, το έργο ορίζει τα εξής:
 • Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες Υπηρεσίες Υγείας: 28.625 κάτοικοι (η αξία στο έγγραφο προγράμματος καθορίστηκε με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, το κατά κεφαλήν κόστος (11 €) και τη μείωση κατά 50% λόγω του δυνητικού γεωγραφικού πληθυσμού
 • Αριθμός αναμορφωμένων, εκσυγχρονισμένων ή επανεξοπλισμένων ιδρυμάτων υγείας: Ο αριθμός των συστημάτων ΤΠΕ που αναπτύσσονται είναι 1 (πλατφόρμα).

Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της υγειονομικής περίθαλψης θα:

 • Εισάγει στην κλινική μια νέα προσέγγιση πρακτικής e Health
 • Δημιουργήσει ένα νέο ασύρματο προϊόν που θα μειώσει το κώλυμα καλωδίων στο κρεβάτι
 • Επιτρέπει την αποτελεσματική πρόληψη των ιατρικών επιπλοκών,
 • Επιτρέπει σε λιγότερο έμπειρους επαγγελματίες να πραγματοποιούν απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας υπό την επίβλεψη εκπαιδευτών με μεγαλύτερη εκπαίδευση
 • Εξοικονομεί χρόνο τόσο για τον ασθενή όσο και για τον επαγγελματία υγείας, μειώνοντας τις περιττές επισκέψεις και εξετάσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζετε ότι οι κρίσιμες περιπτώσεις γίνονται πιο γρήγορα
 • Κρατάει τον ασθενή κοντά στους τοπικούς ειδικούς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όταν είστε μακριά από το σπίτι
 • Παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και απομακρυσμένες περιοχές και με το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζεται στον ασθενή η παρακολούθηση της υγειονομικής περίθαλψης ακόμη και σε όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές που διακόπτονται κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών
Print Friendly, PDF & Email